מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות ק'

01.05.1971 - 23.01.1996

סימול התיק : כ 15 - 7/ 17

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: קהתי עמרם, קוצר אריה, קופילביץ שמואל, קורפו חיים, קליימן
בנימין.

מילות מפתח