מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות צ'

01.09.1972 - 12.06.2000

סימול התיק : כ 15 - 7/ 16

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: צוויג זאב יוסף, צור הלל, צלניק יצחק, צפורי מרדכי,
צפניה מאיר.

מילות מפתח