מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האותיות ע'-פ'

01.01.1978 - 27.09.1995

סימול התיק : כ 15 - 7/ 15

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: עופר שמואל, עזרא אליהו, פדרמן דוד, פוגלמן ברוך, פוגץ
גרשון, פיק צבי, פיקל אליעזר, פיש משה, פלן חיים, פרימן מנחם,
פשדצקי אריה.

מילות מפתח