מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האותיות נ'-ס'

01.01.1972 - 01.09.1992

סימול התיק : כ 15 - 7/ 14

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: נאור יהודה, נאות (גלובמן) יהודה, נבות חיים, נדיבי מרדכי,
נחושתן יעקב, נחמד משה, נקר צבי אליהו, סטרליץ חנוך, סלוחובסקי
ירוחם.בתיק גם תמונה של בנו של נאור יהודה: אריה נאור.

מילות מפתח