מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה על דב מילמן

01.03.1972 - 24.08.1997

סימול התיק : כ 15 - 7/ 13

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותו האישית, המקצועית והציבורית
של: דב מילמן.

מילות מפתח