מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות מ'

05.02.1948 - 30.01.1996

סימול התיק : כ 15 - 7/ 12

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: מאירי (בנימין) שלמה, מדן אליהו, מדניצקי גדליה, מזלי טובה,
מזרחי ברוך, מחנאי ישעיהו, מינה דב, מלמדוביץ דוד, מנור משה,
מס חיים, מזרחי רחמים, מירנדה משה, מנדליאל ישראל, מסרי דניאל,
מסריק חיים, מרפיש נתן.