מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות ל'

11.04.1948 - 30.09.1990

סימול התיק : כ 15 - 7/ 11

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: לב חגי, לבנת עזריאל, לובנצ'יק נפתלי, לוי יוסף, לונץ יוסף,
ליבלינג מאיר, ליליאור זורבבל.בתיק גם קטעי עתונות על לימור לבנת
ליאור מיכה (ליכטמכר), לבידון צבי, ליפשיץ שלמה.

מילות מפתח