מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות כ'

11.04.1948 - 30.09.1990

סימול התיק : כ 15 - 7/ 10

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: כרמי לוי, כהנא חיים, כהן שלום, כהן נסים, כהן מנחם,
כהן יהושע.

מילות מפתח