הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, דו"חות, מכתבים וכו' , Hatzach (New Zionist Organization) - Reports, Letters etc

01.01.1941 - 31.12.1941

סימול התיק : כ 20 א - 86

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/411
דו"חות ומאמרי עיתונות המתארים את פעילות הצ"ח; מכתב מנשיאות
הצ"ח לשר התעופה הבריטי בעניין יום השנה לפטירת זאב ז'בוטינסקי
והאירועים לזכרו -9/7/1941.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח