הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח בדרום אפריקה, מכתבים ותזכיר , Hatzach (New Zionist Organization) in Southern Africa, Letters and Memorandum

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 א - 74

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/403/75759
התכתבות בין הצ"ח בדרום אפריקה ושר המושבות הבריטי בעניין עצורים
יהודים בארץ ישראל ותנאי מעצרם; תשובות הנציב העליון לא"י לטענות
שהועלו; תזכיר של הצ"ח דרום אפריקה בעניין תנאי המעצר בא"י.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח