הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, תנאי מעצר בא"י, התכתבות, דו"חות, תזכירים, גזרי עיתונים , Palestine Prison Conditions for Jewish Prisoners, Reports, Memoranda, Newspaper Items, etc.

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 א - 73

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/403/75759
התכתבות, דו"חות, תזכירים, גזרי עיתונים בעניין תנאי האסירים
היהודיים בבתי הכלא בארץ; תשובת הנציב העליון לא"י 10/1/1939
לטענות אלו; שאלות ותשובות באשר לתנאי המאסר של יהודים בא"י;
דו"חות של הנציב העליון לא"י על מספר האסירים היהודים בבתי הכלא
בארץ, השתייכותם המפלגתית והאשמות נגדם.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח