הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, התכתבות ודו"חות, Hatzach (New Zionist Organization), Correspondence and Reports

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 א - 59

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/376/75318
התכתבות ודו"חות על פעילות הצ"ח; מכתב מהנציגות הבריטית בפראג
בעניין הקונגרס העולמי של הצ"ח -14/2/1938; דיונים ופגישות של
הצ"ח עם נציגי הממשל הבריטי בעניין מתן אישורי עליה לא"י
ומדיניות הצ"ח בנושא.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח