ISTORICHESKAYA VSTRECHA RUKOVODITELEJ HAGANI EZELIA I LECHI מיפגש היסטורי מפקדי ההגנה האצ"ל והלח"י

סימול הספר : צב- 967

שם מחבר הספר: כהן גאולה, מנחה
מוציא לאור: "יאיר" ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1990
שפה: רוסית
איורים: איורים

תוכן

דיוני נציגי המחתרות שנערכו ב-1966 בנושאים הבאים: אופייה של
תנועת המרי, מדיניות ההפעלה, תקופת הסזון, יחסי המחתרות ומוסדות
הישוב והשלטון הבריטי. דיון במבצעי אצ"ל ולח"י: מלון המלך דוד,
הלורד מוין. היחס של המחתרות ללוחמי הגטאות. פעילות ועדי האצ"ל
בחו"ל והמחלוקת בין סטפן ווייז ופיטר ברגסון. הערכת תוכנית
האבקואציה ולקחי פרשת אלטלנה. סכום המפגש ע"י ישראל אלדד ראה
צב 1/913.