הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, מחאות הצ"ח בעניין מגבלות העליה לא"י, מכתבים וידיעות Hatzach (New Zionist Organization) Protests against Restrictions on Immigration to Palestine, Letters and Information Updates

01.01.1937 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 א - 51

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/364/75113/1
ידיעות מה'ג'ואיש טלגרפיק אג'נסי' על הצהרה של נשיאות הצ"ח נגד
מדיניות העליה של השלטון הבריטי; מכתב תודה מנשיאות הצ"ח לרה"מ
צ'מברליין על הבעת האהדה כלפי יהודי אוסטריה ולגבי מגבלות העליה
של הבריטים -15/3/1938.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח