הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, תוכנית החלוקה ויחסי הצ"ח עם משרד המושבות, מכתבים, תזכירים Partition Plan and Relations between Hatzach (N.Z.O.) and Colonial Office, Letters, Memoranda

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 א - 44

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/348
התכתבות, תזכירים, דו"חות וכו' שנשלחו ע"י הצ"ח למשרד המושבות על
תוכנית החלוקה שהומלצה ע"י ועדת פיל ולגבי עמדת הצ"ח בנושא;
התכתבות בין נשיאות הצ"ח למשרד המושבות בעניין בתי דין צבאיים
שמקים השלטון הבריטי בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח