הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, ועדת פיל - ועדת החקירה המלכותית לא"י, תזכירים Peel Commission - Royal Commission on Palestine, Memoranda

01.01.1936 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 א - 42

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/342
תזכירים ומכתבים של הצ"ח אל חברי ועדת פיל נגד השלטון הבריטי
האוסר על כניסתו של זאב ז'בוטינסקי לארץ ישראל ונגד מדיניות
חלוקת הסרטיפיקטים, המפלה לרעה את חברי הצ"ח; תזכירים לוועדה
מטעם הצ"ח העוסקים במצב בארץ ישראל ובבעיות היהודים בה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח