הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, מכתבים, דו"חות, החלטות Hatzach (New Zionist Organization), Letters, Reports, Resolutions etc.

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 א - 41

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/339
דו"ח על פגישה עם מר סירל אסקוויש -11/3/1937 בעניין סירוב
הסוכנות היהודית לתת סרטיפיקטים לעליה לחברי הצ"ח; החלטות של
הצ"ח מתאריך 6/2/1937 בעקבות החלטת הבריטים לגרש את ז'בוטינסקי
מהארץ; תזכיר של הצ"ח על עמדתם לגבי תוכנית החלוקה -18/5/1937;
מכתב של זאב ז'בוטינסקי לשר המושבות הבריטי -25/11/1937 בעניין
מעצר רוויזיוניסטים בארץ.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח