הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, התכתבות ותזכיר , New Zionist Organization, Correspondence and Memorandum

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 א - 32

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/303/7
תזכיר של הצ"ח ושל בית"ר לנציב העליון בא"י על מגבלות העליה לארץ
ישראל; התכתבות בנושא זה של חברי הצ"ח ושל זאב ז'בוטינסקי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח