הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, התכתבות Hatzach (New Zionist Organization, Correspondence

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 א - 33

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/303/75318
התכתבות של הצ"ח עם משרד המושבות לגבי ייסוד הצ"ח והיחסים עם
הסוכנות היהודית ומוסדות ציוניים אחרים וכן לגבי ייצוג בחלוקת
רשיונות לעליה; התכתבות של זאב ז'בוטינסקי עם שר המושבות בעניין
זה; צילום מעיתון הצ"ח בארה"ב 'WORLD JEWRY' מיוני 1936; פרסום
של הצ"ח ארה"ב - 'בריטניה, היהודים וארץ ישראל', מרס 1936.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח