הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, ועדת פיל - ועדת החקירה המלכותית לא"י, מכתבים ותזכירים, Palestine Royal Commission (Lord Peel), Letters and Memoranda, etc.

01.01.1936 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 א - 38

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/319
התכתבות של לורד פיל -יו"ר ועדת החקירה המלכותית לא"י- בנושא
הבעיות בא"י, ובפרט בעיות היהודים; תזכירים והתכתבות של משרד
המושבות בעקבות עדותו של זאב ז'בוטינסקי בפני הוועדה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח