הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצעות סר הרברט סמואל בענין ארץ ישראל, מכתבים, דו"חות וכו' Proposals by Sir Herbert Samuel Regarding Palestine, Letters, Reports etc.

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 א - 36

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/315/75528
מכתבים, דו"חות, חוות דעת ותזכירים של משרד המושבות והנציב
העליון לא"י בנושא המצב בארץ ישראל ובעניין הצעות של הרברט סמואל
לפתרון הבעיות בארץ.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח