הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, עצומה מטעם נשיאות הצה"ר, התכתבות Petition about Jewish National Home from Hatzohar Presidency, Correspondence

01.01.1936 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 א - 28

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/288
התכתבות של משרדי החוץ והמושבות עם וועדת המנדטים של חבר הלאומים
לגבי עצומה מטעם נשיאות הצה"ר בנושא ההתחייבות להקמת בית לאומי
ליהודים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח