הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, הצ"ח, התכתבות והצהרה , Hatzach (New Zionist Organization), Correspondence and Statement

01.01.1935 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 א - 26

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/284
התכתבות והצהרה המופנים לשר המושבות הבריטי בנושא החוקה והמטרות
של הצ"ח.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח