הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, זכויות ערבים ועליה יהודית לא"י, דו"חות, Arab Rights and Jewish Immigration to Palestine, Reports

01.01.1934 - 31.12.1934

סימול התיק : כ 20 א - 20

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/251
דו"חות על המצב בא"י מבחינה חברתית ופוליטית, מדיניות המנדט
הבריטי כלפי האוכלוסיה הערבית וכלפי האוכלוסיה היהודית, ניתוח
ניגוד האינטרסים בין הקמת בית לאומי ליהודים על אדמת א"י ועליה
יהודית מאסיבית לארץ לבין הגנה ושמירה על הזכויות והאינטרסים של
הערבים בארץ.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח