הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, עצומות של חברי הצה"ר, התכתבות . Petitions to the King by Hatzach (N.Z.O.) Members Refused Visas for Palestine, Correspondence

01.01.1934 - 31.12.1934

סימול התיק : כ 20 א - 18

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733.258.15
התכתבות בעניין עצומות ששלחו חברי הצה"ר, שלא אושרה כניסתם לא"י,
ובהן תלונות על מדיניות הבריטים בארץ, ובפרט לגבי הגבלות העליה.
(עותקים מצולמים)

מילות מפתח