הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, מתן אישורי כניסה לבריטניה ולא"י לזאב ז'בוטינסקי, מכתבים ודו"חות, Granting Permission for Zeev Jabotinsky to Enter Britain and Eretz Israel - Letters and Reports

01.01.1928 - 31.12.1928

סימול התיק : כ 20 א - 4

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/150
מכתבים ודו"חות של משרדי הפנים, החוץ והמושבות בדבר מתן אישורי
כניסה לבריטניה ולא"י לזאב ז'בוטינסקי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח