הארכיון הבריטי 0. P.R משרד המושבות, מתן אזרחות בריטית, פרוטוקול ,Applications for British Naturalization, Minutes

01.01.1928 - 31.12.1928

סימול התיק : כ 20 א - 3

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/145
פרוטוקול מישיבה של נציגי משרדי הפנים והמושבות לגבי מתן אזרחות
לתושבי א"י המשרתים בשירות הציבורי הבריטי.
בתיק גם: טבלת הוצאות והכנסות של השלטון הבריטי בא"י לשנים
1926-1928.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח