האישה בתנועה הרביזיוניסטית בשנות ה-30

סימול עבודת המחקר : כ8 - 210

שם המחבר: זילברמן גיל
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

מקומה של האישה בתפיסת עולמם של ז'בוטינסקי, בית"ר, הצה"ר
והצ"ח.תפקידן ופעילותן של נשים במסגרת הצה"ר ובית"ר.

מילות מפתח