העליה הבלתי ליגאלית הרביזיוניסטית 1937 - 1940

סימול עבודת המחקר : כ8 - 319

שם המחבר: הויזוירט אלפא
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

סיפורה של ההעפלה הרביזיוניסטית בשנים 1937 - 1940.
נספח: נתונים סטטיסטיים על אוניות ההעפלה של הצ"ח, בית"ר ואצ"ל בשנים 1934 - 1940.

מילות מפתח