אמריקאים למען א"י, הצ"ח, התכתבות American Friends of a Jewish Palestine, New Zionist Organization, Correspondence

01.01.1940 - 31.12.1941

סימול התיק : ח 10 - 12

שייך לארכיון: אמריקאים למען א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות לגבי ארגון מחדש של תנועת הצ"ח והנשיאות; התכתבות בעניין
פיטר ברגסון והתפטרותו מנשיאות הצ"ח.

- Letters regarding future arrangements for the leadership of
the movement and reorganization plan of Nessiut;
- Correspondence regarding the resignation of P. Bergson from
the Presidency of the New Zionist Organization (1941).

מילות מפתח