ועד עברי לשחרור האומה, ארגון הצלב האדום הבינלאומי, התכתבות Hebrew Committee of National Liberation, International Committee of Red Cross, Correspondence

01.01.1944 - 31.12.1947

סימול התיק : ח 4 - 6/ 3

שייך לארכיון: ועד עברי לשחרור האומה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בין הועד העברי לשחרור האומה לבין ארגון הצלב האדום לגבי
פעילות הצלב האדום להצלת היהודים שבשטחי הכיבוש הנאצי; התכתבות
בעניין מחנות העצורים בסודן ובאריתריאה.

- Letters of the HCNL regarding the activity of ICRC to save
and to evacuate the Jews from Nazi-occupied countries;
- Petitions sent by the HCNL to the ICRC Switzerland to visit
British concentration camps and requests for medical supplies
and foodstuffs for the Palestinian detainees.