נשים בלוחמי חירות ישראל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 209

שם המחבר: דגנית פלישתי
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מקומן של הנשים בלח"י בפעילות המבצעית ובגישה האידאולוגית.