ועד עברי לשחרור האומה, מועצת חירום אמריקנית-ציונית, התכתבות והצהרות Hebrew Committee of National Liberation, American Zionist Emergency Council, Correspondence and Statements

01.01.1943 - 31.12.1947

סימול התיק : ח 4 - 5/ 1

שייך לארכיון: ועד עברי לשחרור האומה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בין מועצת החירום האמריקנית-ציונית לבין הצ"ח לגבי הצורך
להשיג אחדות בציונות ולשתף פעולה במלחמה כנגד הספר הלבן ובהגנה
על הבית הלאומי היהודי; הצהרה של מועצת החירום על הועד למען א"י
החופשית (10/01/1944); התכתבות לגבי פעילות מועצת החירום; תקציר
מנאום של ד"ר סטפן וויס בעניין המשבר בציונות (05/01/1945); מכתב
פתוח לר"מ בריטניה בעניין מדיניות הבריטים לאפשר עלייה יהודית
בהיקף גדול לא"י (27/09/1945).

- Correspondence of the AZEC with the NZO on the Zionist
situation and the efforts to bring about unity in Zionism,
also regarding cooperation in a concerted attack on the White
Paper and in defence of the Jewish National Homeland;
- Statement by the AZEC on the League for a Free Palestine
(Jan. 10, 1944);
- Correspondence regarding the activity of the AZEC;
- Statement by Abba H. Silver on the controversy in the AZEC;
- List of publications issued by the AZEC (Nov. 1944);
- Excerpt from an address by Dr. St. Wise on the Zionist
crisis (Jan. 5, 1945);
- Protest of the AZEC regarding the transfer of Jews to North
African camps (Feb. 14, 1945);
- Clippings on the attacks on and repudiation of the HCNL by
the AZEC (May 18-26, 1945);
- 'An open letter to Prime Minister Attlee' by the AZEC on the
policy and refusal of Great Britain to open the doors of
Palestine for the European Jews (Sep. 27, 1945).