ועד עברי לשחרור האומה, הצהרות Hebrew Committee of National Liberation, Statements

01.01.1944 - 31.12.1946

סימול התיק : ח 4 - 1/ 4

שייך לארכיון: ועד עברי לשחרור האומה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

הצהרות בעניין ענישת גרמניה על הפשעים שביצעה בעם היהודי; דרישה
לשתף יהודים בועדות החקירה שבודקות את פשעי הגרמנים; תביעה
מבריטניה לשחרר את כל העצורים היהודיים ממחנות המעצר באריתריאה;
הצהרה בנושא גילויי אלימות כלפי יהודים במצרים; הצהרה לגבי העלאת
אליהו בית צורי אליהו חכים לגרדום.

- Statements towards the solution of the problems of the
Jewish people;
- Statement on the violence against the Jews of Egypt;
- Statement concerning punishment of Germany for war crimes
committed against the Hebrew people;
- Statement regarding blowing up of the British military
headquarters in Palestine (July 23, 1946).