ועד למען צבא עברי, לונדון, התכתבות עם אישי ציבור ומוסדות בריטיים באות Committee for a Jewish Army, London, 'G' Correspondence with British personalities- Letter 'G'

01.01.1942 - 31.12.1945

סימול התיק : ח 3 א - 3/ 11

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי, לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ח3 א -3_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם אישים שונים- חברי הפרלמנט הבריטי, ארגוני עזרה, אנשי
צבא, מנהלי בתי חולים וכו'-בנוגע לשאלת צבא עברי, בריגדה יהודית,
הועד למען צבא עברי ותמיכה בפעילותו.
התכתבות מפורטת במיוחד עם גרינברג א. ג'. מה'ג'ואיש כרוניקל'.

Correspondence with several personalities-Representatives,
Lords, Aid Organizations, Officers, Heads of Hospitals etc.-
on the subjects of a Jewish Army, the Jewish Brigade groups,
the Committee for a Jewish Army and supporting his activities.

מילות מפתח