ועד למען צבא עברי ניו-יורק, פרסום כתבי זאב ז'בוטינסקי, התכתבות ,. Committee for a Jewish Army N.Y Jabotinsky ,Vladimir, Publishing, Correpondence

23.04.1942 - 09.05.1942

סימול התיק : ח 3 - 4/ 7

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הסכם בין הוצאת ספרים והועד למען צבא עברי בנוגע להוצאה לאור של
כתבי זאב ז'בוטינסקי, וביניהם 'חזית המלחמה של עם ישראל';
מכתב מ- 29/04/1942 מיוהנה ז'בוטינסקי לפיטר ברגסון המבקש את
עזרתו באיתור חומר שכתב בעלה או שנכתב עליו.

- Apr.23, 1942: Agreement between Alliance Book Corporation
and the CFJA regarding the publishing of 'The Jewish War
Front' and correspondence regarding other books written by
V. Jabotinsky;
- Apr. 29, 1942: Letter from Jeanne Jabotinsky to Peter H.
Bergson regarding publishing works of V. Jabotinsky.