ועד למען צבא עברי ניו-יורק, הצ"ח, התכתבות Committee for a Jewish Army N.Y., New Zionist Organisation, Correspondence

04.02.1942 - 04.10.1943

סימול התיק : ח 3 - 3/ 6

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תכתובת לגבי פעילות הצ"ח ומערכת היחסים עם הארגונים האחרים
הפועלים כמו הועד למען צבא עברי; הסכם חתום ע"י חברי הצ"ח-
הלפרן, לנדמן, בן עמי, כץ וקלינגר - לגבי מאמץ מלחמתי יהודי
(03/03/1943); בטאון של הצ"ח בארה"ב (11/1942)

- Miscellaneous correspondence;
- March 3, 1943; Agreement signed by Y. Helpern, S. Landman,
Y. Ben-Ami, M. Katz and S. Klinger on Jewish war effort.

מילות מפתח