ועד למען צבא עברי ניו-יורק, שגרירות בריטניה בוושינגטון, התכתבות Committee for a Jewish Army N.Y., British Embassy in Washington, Correspondence

24.03.1942 - 05.12.1942

סימול התיק : ח 3 - 3/ 3

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם הועד למען צבא עברי בנוגע להקשרים הפוליטיים של ההצעה
להקמת צבא עברי.

Correspondence with the CFJA on the political asspects of the
formation of a Jewish Army.