ועד למען צבא עברי ניו-יורק, הודעות לעיתונות Committee for a Jewish Army N.Y., Press Releases

01.04.1942 - 08.09.1943

סימול התיק : ח 3 - 2/ 9

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הודעות לעתונות וידיעונים בדבר הצורך בהקמת צבא עברי והבעיות
הכרוכות בכך. בין הכותבים: פייר ואן-פאסן, סנטור אדווין ג'ונסון
ופיטר ברגסון.

Miscellaneous communiques, 'News' etc. on the problems
concerning a Jewish Army, also communiques of the London CFJA.
Among the writers are Pierre Van Paassen, Sen. Edwin Jonson
and Peter Bergson.