TO WIN THE PROMISED LAND: STORY OF A FREEDOM FIGHTER

סימול הספר : צב- 1134

שם מחבר הספר: LANKIN ELIAHU
מוציא לאור: BENMIR BOOKS
מקום ההוצאה: WALNUT CREEK, CA.
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שפה: אנגלית
איורים: מפות
הערות: מפתח. תרגום מעברית מאת ARTZIAH HERSHBERG

תוכן

זכרונותיו של אליהו לנקין מפקד אלטלנה. פעילותו באצ"ל כמפקד מחוז
ירושלים ומפקד האצ"ל באירופה. הרקע האידיאולוגי של האצ"ל בתקופת
הפילוג. הבדלי הגישות ודרכי הפעולה בין האצ"ל לבין הלח"י. מעצרו
של לנקין ע"י ההגנה ומסירתו לבריטים. מאסרו במחנות המעצר באפריקה
ובריחתו לג'יבוטי. פעילותו באירופה. הועד לשחרור האומה, פרשת
אלטלנה.