THE DREYFUS AFFAIR: TURNING POINT IN JEWISH HISTORY?

סימול הספר : שא- 99

שם מחבר הספר: HYMAN PAULA
מוציא לאור: HARVARD UNIVERSITY LIBRARY
מקום ההוצאה: Cambridge
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: אנגלית

תוכן

הרצאה על משפט דרייפוס כנקודת מפנה בהיסטוריה של עם ישראל והשפעת
המשפט על הרצל והתגבשות רעיונותיו הציוניים.

מילות מפתח