JEWISH LEADERSHIP IN MODERN TIMES: A SYMPOSIUM

סימול הספר : ית- 2172

שם מחבר הספר: REINHARZ JEHUDA, SMILANSKY YIZHAR, PERI YORAM
מוציא לאור: HARVARD UNIVERSITY LIBRARY
מקום ההוצאה: Cambridge
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: אנגלית

תוכן

דיון בנושא מנהיגות יהודית בתקופתנו, המשתתפים: יהודה ריינהרץ -
מנהיגים ליברליים וציוניים באירופה לפני מלחמת העולם השנייה
יזהר סמילנסקי - מייסדי המדינה (בןגוריון, ברל כצננלסון וטבנקין)
יורם פרי - דור שני ושלישי של מנהיגות ישראלית

מילות מפתח