אידאולוגיה ומאבק בדרכו של אברהם שטרן - יאיר

סימול עבודת המחקר : כ8 - 207

שם המחבר: שטרן אמירה
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

התפתחות השקפותיו הפוליטיות והאידיאולוגיות ופעילותו המחתרתית
של אברהם שטרן (יאיר) תוך הרחבה בנושאים: יחסי האצ"ל והתנועה
הרביזיוניסטית, פעילות יאיר בפולין, פילוג 1940, מקורות ההשפעה
על מחשבת יאיר, מגעי האצ"ל בישראל עם איטליה וגרמניה, אירועי
ינואר-פברואר 1942.