MAJOR KNESSET DEBATES 1948-1981

סימול הספר : מ- 569

שם מחבר הספר: LORCH NETANEL, EDITOR
מוציא לאור: UNIVERSITY PRESS OF AMERICA, JERUSALEM CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS
מקום ההוצאה: Lanham
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
כרכים: 06
שפה: אנגלית
הערות: כרך א': 1949-1948; כרך ב': 1951-1949; כרך ג': 1959-1951. כרך ד': 1969-1959; כרך ה': 1977-1969; כרך ו': 1981-1977.

תוכן

הדיונים העיקריים בכנסת בשנים 1981-1948, בין הנושאים: פרשת
אלטלנה, פרשת השילומים, משפטי פראג, הצעות אי אמון בממשלה של
תנועת החרות והציונים הכלליים, יחסי ישראל גרמניה, פרשת לכידתו
אייכמן, מדיניות חוץ, מדיניות בטחון, מדיניות כלכלית, הסכסוך
הישראלי ערבי, הסכם השלום עם מצרים. מלחמות: העצמאות, סיני,
ששת הימים, יום הכיפורים. פעולות טרור ופעולות תגמול. פרשת לבון.
ממשלות: ממשלה זמנית, ממשלות בן גוריון, שרת, אשכול, מאיר, רבין,
בגין.
מסמכים ותעודות: הכרזת העצמאות