התאים הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1933-1927

סימול עבודת המחקר : כ8 - 206

שם המחבר: אבישי שאול
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תולדות אגודות הסטודנטים אל-על, חולדה וסקציית הסטודנטים
הרביזיוניסטים, מטרותיהן, מבנן הארגוני, היחסים ביניהן ובינן
לבין הנהלת האוניברסיטה העברית, פעילותן התרבותית והפוליטית
ודמותם של חבריהן דוד רזיאל ואברהם שטרן.