מלון המלך דוד לאחר הפיצוץ ע"י האצ"ל ולידו אמבולנס של הצבא הבריטי.

סימול התצלום : תצ- 8156

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 22/07/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

מילות מפתח