שני הסרג'נטים שנתלו ע"י האצ"ל. (התצלום חסוי- כספת 4).

סימול התצלום : תצ- 8152

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/09/1947
סוג התאריך: מדויק

מילות מפתח