'הבלגת' הישוב עד מתי? - רשימות

סימול המאמר : ת - 1936/ 34/ עב

שם מחבר המאמר: ז'בוטינסקי זאב
שפת המאמר: עברית
שפת המקור: יידיש
תאריך הפרסום הראשון: 26/06/1936
פרסומים - מאמרי ז'בוטינסקי : בתיק: הירדן, שנה ג', גל' 596, 12/7/1936, ע' 3. אחרים: תחת השם: על הויכוח בפרלמנט, הבקר, 8/7/1936. מקור: נאטיצן, מאמענט, ז' 4. נוספים בלועזית: בביבליוגרפיה גראור 2197 .

קבצים מצורפים

תוכן

יחס האנגלים לשאלת ארץ-ישראל; התעמולה הערבית; ההבלגה והשלכותיה
הפוליטיות.