דת ומחתרת בארץ ישראל בתקופת המנדט

סימול הספר : צ- 1071

שם מחבר הספר: גניזי חיים, עורך
מוציא לאור: מורשת. המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שפה: עברית

תוכן

אוסף של מאמרים בנושאי דת ומחתרת:
הילדה (שצברגר) ניסימי: מקורות רעיוניים לתנועת מחתרת במסורת
ההלכתית.
יעקב שביט: מסורת היסטורית ומהפכה.
ג'רלד קרומר: 'להתפלל ברובה': מוטיבים דתיים בתעמולה של לח"י.
מרדכי פרידמן: המאבק הפוליטי להקמת היחידות הדתיות ב'הגנה'.
שולמית אליאש: הרבנות הראשית, הטרור והרביזיוניסטים.
חיים גניזי: נסיונות לשיתוף פעולה במחנה הימין בין שתי מלחמות
העולם.
מרדכי בר-לב: היסודות האידאולוגיים של 'ברית חשמונאים'.
אלתר ולנר: הפלוגות הדתיות בהגנה.
רב שיח:הציבור הדתי והמחתרות - יחסי גומלין בהשתתפות: סטיוארט
כהן, יחיאל אליאש, אברהם ורד וחיים קוברסקי.