SENATUS POPULUSQUE JUDAEUS

סימול המאמר : ת - 1935/ 34/ עב

שם מחבר המאמר: ז'בוטינסקי זאב
שפת המאמר: עברית
שפת המקור: יידיש
תאריך הפרסום הראשון: 15/11/1935
פרסומים - מאמרי ז'בוטינסקי : בתיק: הירדן, 22/11/1935, ע' 2. מקור: ,SENATUS POPULUSQUE JUDAEUS מאמענט, ז' 4. נוספים בלועזית: בביבליוגרפיה גראור 2138 .

קבצים מצורפים

תוכן

על חוקת ההסתדרות הציונית החדשה.